Skogsarbeten med bevarande av en frisk underväxt

Vårt kvalificerade lag utför arbeten inom skogsvård, skogsgallring och skogsröjning i Sverige. De utförda arbetena uppfyller PEFC-systemets globala standarder för skogscertifiering. Vi arbetar ekologiskt, det vill säga använder miljövänliga kemikalier och bidrar till hållbar skogsbruksmekanism.

Kontakta oss gärna om du behöver vår hjälp eller har några frågor!